Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Երանոս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԱՇԱ ԲԱՎԵՅԱՆ
ՍԱՇԱ ԲԱՎԵՅԱՆ
Սաշա Բավեյանը ծնվել է 1973թ. փետրվարի 9-ին:
ԴԱՎԻԹ ՄԵԼՈՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ՄԵԼՈՅԱՆ
Դավիթ Մելոյանը ծնվել է 1964թ. հուլիսի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 827
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 827
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 538
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 538
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 538
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 362
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 29
ԲԱՎԵՅԱՆ ՍԱՇԱ ԵԳՎԱՐԴԻ 1 045
ՄԵԼՈՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 214
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀՐԱՅՐԻ 39
ՔԱՐԱՄՅԱՆ ԵՐԵՄ ՀՈՒՍԻԿԻ 211
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 16-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՆՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Երանոս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Երանոս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 15-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Երանոս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱՎԵՅԱՆ ՍԱՇԱ ԵԳՎԱՐԴԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ