Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Սարուխան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼՅՈՎԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԼՅՈՎԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Լյովա Աբրահամյանը ծնվել է 1960թ. մարտի 25-ին:
ՎԱՀԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎԱՀԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Վահան Գևորգյանը ծնվել է 1958թ. հունվարի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 884
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 884
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 321
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 320
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 321
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 299
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 3 679
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 56
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 944
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԽԱՉԻԿԻ 842
ԶԱՔՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՄԼԵՏԻ 297
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՎԻԳԵՆ ՄԵԽԱԿԻ 183
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 18-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ