Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Կոտայք-Արզնի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԻՐԶՈԵՎ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԻՐԶՈԵՎ
Ալեքսանդր Միրզոևը ծնվել է 1974թ.-ի մարտի 23-ին:
ԷԴՎԱՐԴ ՎԵՆՅԱՄԻՆՈՎ
ԷԴՎԱՐԴ ՎԵՆՅԱՄԻՆՈՎ
Էդվարդ Վենյամինովը ծնվել է 1972թ.-ի դեկտեմբերի 3-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 211
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 211
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 992
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 992
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 992
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 308
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 37
ՄԻՐԶՈԵՎ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԵՈՐԳԻԻ 751
ՎԵՆՅԱՄԻՆՈՎ ԷԴՎԱՐԴ ՎԵՆՅԱՄԻՆԻ 204
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 24-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Կոտայք մարզի Արզնի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Կոտայք մարզի Արզնի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 23-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Արզնի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԻՐԶՈԵՎ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԵՈՐԳԻԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ