Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Կոտայք-Գեղաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՌԱՔԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՌԱՔԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Առաքել Գրիգորյանը ծնվել է 1962թ. փետրվարի 10-ին:
ԳՈՌ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԳՈՌ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գոռ Հակոբյանը ծնվել է 1984թ.-ի օգոստոսի 29-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 149
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 149
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 118
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 118
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 118
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 182
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 30
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼ ԲԱԼԱԲԵԿԻ 194
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԳՈՌ ՀԱԿՈԲԻ 556
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ 1 338
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 26-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Կոտայք մարզի Գեղաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Կոտայք մարզի Գեղաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Գեղաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ