Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արագածոտն-Մեծաձոր ավագանու անդամի ընտրություններ

ԶԼՖՈ ԱՄՈՅԱՆ
ԶԼՖՈ ԱՄՈՅԱՆ
Զլֆո Ամոյանը ծնվել է 1952 թ. հունվարի 1-ին:
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
Ռուզաննա Խուդոյանը ծնվել է 1982 թ. հունիսի 21-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 135
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 135
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 12
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 12
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 12
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 188
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՄՈՅԱՆ ԶԼՖՈ ՇԱԲԱԲԻ 3
ԽՈՒԴՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍՈՒՏՈՅԻ 3
ՄԻՐՈՅԱՆ ՄՐԱԶ ՇԱՄՈՅԻ 2
ՄԻՐՈՅԱՆ ՏՈՍՈՒՆ ՇԱՄՈՅԻ 3
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 64-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 63-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՄՈՅԱՆ ԶԼՖՈ ՇԱԲԱԲԻ
ԽՈՒԴՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍՈՒՏՈՅԻ
ՄԻՐՈՅԱՆ ՄՐԱԶ ՇԱՄՈՅԻ
ՄԻՐՈՅԱՆ ՏՈՍՈՒՆ ՇԱՄՈՅԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ