Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Հայթաղ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀԱՅԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1989թ. հունիսի 3-ին:
ՎԱՀՐԱՄ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԱՀՐԱՄ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Վահրամ Եղիազարյանը ծնվել է 1983թ. սեպտեմբերի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 207
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 207
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 333
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 333
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 333
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 067
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 29
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀԱՄԼԵՏԻ 189
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ՀՐԱՉԻԿԻ 125
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆ ՀՐԱՅՐԻ 123
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՀՐԱՉԻ 300
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԺՈՐԺԻԿԻ 567
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԹԱՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Հայթաղ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Հայթաղ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 37-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Հայթաղ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԺՈՐԺԻԿԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ