Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Գեղարքունիք-Ակունք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՆԻԿՈԼԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՆԻԿՈԼԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Նիկոլա Խաչատրյանը ծնվել է 1978թ.հունիսի 22-ին:
ՆՈՐԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆՈՐԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Նորիկ Հայրապետյանը ծնվել է 1978թ․հունվարի 1-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 076
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 076
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 015
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 018
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 019
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 179
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 32
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱ ՆՈՐԻԿԻ 557
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՖԵԴԻԿԻ 553
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 135
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԵԳ ՎԱՀՐԱՄԻ 274
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՌՈԼԱՆԴԻ 469
Անճշտությունների գումարային չափը 7
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 24-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Ակունք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Գեղարքունիք մարզի Ակունք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 23-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Ակունք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱ ՆՈՐԻԿԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ