Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Կոտայք-Նոր Գեղի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Արմեն Ղազարյանը ծնվել է 1982թ. նոյեմբերի 7-ին:
ՍՏԵՓԱՆ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
Ստեփան Շիրինյանը ծնվել է 1958թ. նոյեմբերի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 801
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 801
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 738
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 5 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 736
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 737
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 299
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 262
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 58
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՐԴԱՆԻ 373
ՇԻՐԻՆՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍԻ 1 095
ՊԱՊՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԷԴԻԿԻ 1 212
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 10-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Կոտայք մարզի Նոր Գեղի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Կոտայք մարզի Նոր Գեղի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Նոր Գեղի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԱՊՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԷԴԻԿԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ