Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արարատ-Արեվաբույր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՋԻՎԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՋԻՎԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Ջիվան Մանուկյանը ծնվել է 1990թ հոկտեմբերի 10-ին:
ՏԱՃԱՏ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՏԱՃԱՏ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Տաճատ Մարգարյանը ծնվել է1987թ. դեկտեմբերի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 932
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 932
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 704
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 704
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 704
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 296
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՋԻՎԱՆ ՄԱՆՈՒԿԻ 381
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՏԱՃԱՏ ԱՐԱՅԻ 314
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 8-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 7-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՋԻՎԱՆ ՄԱՆՈՒԿԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ