Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Վայոց ձոր-Մալիշկա համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄՀԵՐ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՄՀԵՐ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Մհեր Մովսիսյանը ծնվել է 1962թ. դեկտեմբերի 12-ին:
ԳԱՐԻԿ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԳԱՐԻԿ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Գարիկ Նազարյանը ծնվել է 1977թ. հոկտեմբերի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 756
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 756
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 028
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 028
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 028
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 872
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 40
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄՀԵՐ ԱՐՏԱՇԵՍԻ 625
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԷԴԳԱՐԻ 1 363
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 36 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Եղեգնաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ՄԱԼԻՇԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Վայոց ձոր մարզի Մալիշկա համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Վայոց ձոր մարզի Մալիշկա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Վայոց ձոր մարզի Մալիշկա համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԷԴԳԱՐԻ

Թիվ 36 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ