Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արարատ-Ուրցաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌԱՖԻԿ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
ՌԱՖԻԿ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
Ռաֆիկ Անդրեասյանը ծնվել է 1961թ. հոկտեմբերի 23-ին:
ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Գևորգ Ավետիսյանը ծնվել է 1990 թ. հուլիսի 26-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 081
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 081
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 220
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 218
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 220
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 398
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 080
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 34
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ԱԶԻԶԻ 911
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՆՎԵԼԻ 744
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱԿՈԲԻ 108
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԻՍԿԱՆԴԱՐԻ 37
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍԵՐՈԲԻ 386
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 13 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 16-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արարատ մարզի Ուրցաձոր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արարատ մարզի Ուրցաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 15-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Ուրցաձոր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ԱԶԻԶԻ

Թիվ 13 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ