Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Շիրակ-Աշոցք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԹՈՒՐ ԱԼՈՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԱԼՈՅԱՆ
Արթուր Մերուժանի Ալոյանը ծնվել է 1968թ. փետրվարի 28-ին:
ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Գուրգեն Ժորայի Գալստյանը ծնվել է 1975թ. հունվարի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 708
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 708
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 287
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 285
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 287
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 198
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 913
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 42
ԱԼՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 804
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ԺՈՐԱՅԻ 170
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 135
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՋԻՎԱՆԻ 1 276
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՍՊԱՐՏԱԿԻ 495
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՀԱՅԿԻ 246
ՍՈՒՄԲՈՒԼՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ 118
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 30 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Շիրակ մարզի Աշոցք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Շիրակ մարզի Աշոցք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Աշոցք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՋԻՎԱՆԻ

Թիվ 30 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ