Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Շիրակ-Հառիճ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԲԱԿՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԲԱԿՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Բակուր Հովհաննիսյանը ծնվել է 1983թ. հոկտեմբերի 22-ին:
ՌՈԼԱՆԴ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
ՌՈԼԱՆԴ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Ռոլանդ Նազարեթյանը ծնվել է 1950թ. հունվարի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 868
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 868
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 574
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 574
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 574
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 326
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 13
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԲԱԿՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳԻ 200
ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ ՌՈԼԱՆԴ ՆՈՐԱՅՐԻ 361
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՀԱՌԻՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Շիրակ մարզի Հառիճ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Շիրակ մարզի Հառիճ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Հառիճ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ ՌՈԼԱՆԴ ՆՈՐԱՅՐԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ