Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արագածոտն-Տեղեր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳԱՌՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳԱՌՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Գառնիկ Հովհաննիսյանը ծնվել է1961 թ. ապրիլի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 165
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 165
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 86
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 86
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 86
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 114
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ԽԱՉԻԿԻ 84
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 2
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Տեղեր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արագածոտն մարզի Տեղեր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Տեղեր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ԽԱՉԻԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ