Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արագածոտն-Օհանավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱԼԵՔՍԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Ալեքսան Ալեքսանյանը ծնվել է 1969թ. հոկտեմբերի 4-ին:
ՋԱՆԻԿ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ՋԱՆԻԿ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
Ջանիկ Խալաթյանը ծնվել է 1989թ. դեկտեմբերի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 962
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 962
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 545
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 545
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 545
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 455
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 26
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ԺՈՐԱՅԻ 485
ԽԱԼԱԹՅԱՆ ՋԱՆԻԿ ՄՀԵՐԻ 345
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՐԱՅԻ 600
ՄԻՍԱԿՅԱՆ ԱՐԲԱԿ ԱՄԱՍԻԿԻ 89
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 9-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Օհանավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արագածոտն մարզի Օհանավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 8-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Օհանավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՐԱՅԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ