Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արմավիր-Նալբանդյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՏԱԿ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
ԱՐՏԱԿ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
Արտակ Երվանդյանը ծնվել է 1967թ.ապրիլի 25-ին:
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Արտավազդ Ղազարյանը ծնվել է 1959թ.հունվարի 9-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 296
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 296
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 856
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 856
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 856
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 544
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 39
ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԱՐՏՈՒՇԻ 234
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՇԱՀԶԱԴԻ 119
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՌՈԼԱՆԴԻ 961
ՇՄԱՎՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻՇԱՅԻ 223
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ԳՐԻԳՈՐԻ 280
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արմավիր մարզի Նալբանդյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արմավիր մարզի Նալբանդյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Նալբանդյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՌՈԼԱՆԴԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ