Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արմավիր-Նոր Արմավիր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԹՈՒՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Արթուր Ավետիսյանը ծնվել է 1965թ.նոյեմբերի 17-ին:
ԳԱՐԻԿ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ԳԱՐԻԿ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Գարիկ Թովմասյանը ծնվել է 1973թ.հունվարի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 505
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 505
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 964
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 963
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 964
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 636
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱՇՈՏԻ 643
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 315
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արմավիր մարզի Նոր Արմավիր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արմավիր մարզի Նոր Արմավիր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Նոր Արմավիր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱՇՈՏԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ