Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արմավիր-Ջրաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ՆՈՐԱՅՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Նորայր Խաչատրյանը ծնվել է 1996թ.հոկտեմբերի 19-ին:
ԵՍԱՅԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՍԱՅԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Եսայի Հակոբյանը ծնվել է 1973թ.սեպտեմբերի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 656
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 656
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 349
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 349
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 349
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 351
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 43
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵՍԱՅԻ ՆՇԱՆԻ 49
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ՀԱԿՈԲԻ 47
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԽՈՐԵՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ 34
ՄԱՏԱՂՋԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԹՈՐՈՍԻ 51
ՄՍՏՈՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ՍԵՎԴԻՆԻ 25
ՄՍՏՈՅԱՆ ՌԱՄԱԶ ՍԱՄԱԴԻ 40
ՇԱՀՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ 58
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 17-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 16-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՀՐԱՉՅԱՅԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵՍԱՅԻ ՆՇԱՆԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ՀԱԿՈԲԻ
ՄԱՏԱՂՋԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԹՈՐՈՍԻ
ՇԱՀՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ