Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Կոտայք-Քաղսի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌԱՖԱՅԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ռաֆայել Գրիգորյանը ծնվել է 1992թ. օգոստոսի 21-ին:
ՍԵԴՐԱԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՍԵԴՐԱԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
Սեդրակ Դավթյանը ծնվել է 1955թ. սեպտեմբերի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 913
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 913
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 338
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 338
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 338
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 662
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 470
ԴԱՎԹՅԱՆ ՍԵԴՐԱԿ ԻԳՆԱՏԻ 307
ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՆՈՐԻԿԻ 295
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՌՈՒԴԻԿ ԱՇՈՏԻ 243
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 26 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Հրազդան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Կոտայք մարզի Քաղսի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Կոտայք մարզի Քաղսի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Քաղսի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՎԱՉԱԳԱՆԻ

Թիվ 26 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ