Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Տավուշ-Ակնաղբյուր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ
Կարեն Դոլմազյանը ծնվել է 1968թ․ նոյեմբերի 11-ին։
ԳՐԻԳՈՐ ԵԳԱՆՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ԵԳԱՆՅԱՆ
Գրիգոր Եգանյանը ծնվել է 1965թ․ փետրվարի 11-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 383
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 383
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 304
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 304
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 304
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 96
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6
ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 200
ԵԳԱՆՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ԿԱՌԼՈՍԻ 30
ՄԱՅԻԼՅԱՆ ՎՐՈՒՅՐ ՍԱՄՎԵԼԻ 68
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 38 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Իջևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 12-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Տավուշ մարզի Ակնաղբյուր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Տավուշ մարզի Ակնաղբյուր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 11-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Ակնաղբյուր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ

Թիվ 38 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ