Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Տավուշ-Ծաղկավան (Իջեվան) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԻՍԿԱՆԴԱՐ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ
ԻՍԿԱՆԴԱՐ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ
Իսկանդար Մեհրաբյանը ծնվել է 1979թ. հուլիսի 28-ին:
ՄԱՐԶՊԵՏ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ՄԱՐԶՊԵՏ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Մարզպետ Մխիթարյանը ծնվել է 1984թ. հուլիսի 9-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 456
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 456
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 341
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 341
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 341
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 159
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ԻՍԿԱՆԴԱՐ ՌԱՖԻԿԻ 179
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏ ԹՈՌՆԻԿԻ 160
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 37 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Նոյեմբերյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՎԱՆ (ԻՋԵՎԱՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Տավուշ մարզի Ծաղկավան (Իջեվան) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Տավուշ մարզի Ծաղկավան (Իջեվան) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Ծաղկավան (Իջեվան) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ԻՍԿԱՆԴԱՐ ՌԱՖԻԿԻ

Թիվ 37 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ