Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Տավուշ-Գետահովիտ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀՐԱՅՐ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԱԴԱՄՅԱՆ
Հրայր Ադամյանը ծնվել է 1989թ․դեկտեմբերի 22-ին։
ՍԱՇԱ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՍԱՇԱ ԱԴԱՄՅԱՆ
Սաշա Ադամյանը ծնվել է 1972թ․ փետրվարի 17-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 744
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 744
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 396
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 396
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 396
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 404
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԱԴԱՄՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 69
ԱԴԱՄՅԱՆ ՍԱՇԱ ՖՐՈՆՏԻԿԻ 34
ԱԴԱՄՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍՈՍԻ 39
ԱՅԴԻՆՅԱՆ ԴՈՐԻԿ ՄՈՎՍԵՍԻ 74
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆՅԱ ՈՒՆԱՆԻ 75
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ 36
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ԱՐՏԱԿԻ 67
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 38 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
Իջևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 16-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Տավուշ մարզի Գետահովիտ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Տավուշ մարզի Գետահովիտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 15-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Գետահովիտ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԴԱՄՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ
ԱԴԱՄՅԱՆ ՍԱՇԱ ՖՐՈՆՏԻԿԻ
ԱԴԱՄՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍՈՍԻ
ԱՅԴԻՆՅԱՆ ԴՈՐԻԿ ՄՈՎՍԵՍԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆՅԱ ՈՒՆԱՆԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ԱՐՏԱԿԻ

Թիվ 38 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ