Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արմավիր-Վարդանաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Արթուր Մանուկյանը ծնվել է 1974թ. փետրվարի 7-ին:
ԱԼԵՔՍԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
Ալեքսան Սարիբեկյանը ծնվել է 1974թ. հոկտեմբերի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 822
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 822
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 528
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 528
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 528
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 372
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍՈՒՐԵՆԻ 283
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 233
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 23-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍՈՒՐԵՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ