Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Գեղարքունիք-Վարդենիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳՐԻՇԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Գրիշա Աղաջանյանը ծնվել է 1973թ.մայիսի 31-ին:
ԱՐՍԵՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
Արսեն Ամիրխանյանը ծնվել է 1965թ.նոյեմբերի 29-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 10 676
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 10 676
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 5 859
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 11 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 700
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 859
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 859
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 700
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 5 141
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 113
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ԿՆՅԱԶԻ 273
ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՀՐԱՆՏԻ 555
ԶԱՐՈՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՀԱՅԿԻ 504
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՌՈՒԲԵՆԻ 823
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ 1 719
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԻԿՏՈՐԻ 931
ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ԳԱՐՍԵՎԱՆ ԳԱԳԻԿԻ 350
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԷԴԻԿԻ 591
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 21-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Վարդենիս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Գեղարքունիք մարզի Վարդենիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 20-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Վարդենիս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ