Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Լոռի-Ձորագետ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ