Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Լոռի-Ձորագետ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Արմեն Գրիգորյանը ծնվել է 1977թ. օգոստոսի 19-ին:
ՎԻԳԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՎԻԳԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Վիգեն Թումանյանը ծնվել է 1993թ. հունիսի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 186
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 186
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 130
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 130
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 130
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 70
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԼՅՈՎԱՅԻ 75
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՎԻԳԵՆ ԺԻՐԱՅՐԻ 51
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 5-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Լոռի մարզի Ձորագետ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Լոռի մարզի Ձորագետ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 4-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ձորագետ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԼՅՈՎԱՅԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ