Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Փետրվար, 2019 Արարատ-Վարդաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՇԱՀԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՇԱՀԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Շահեն Ավագյանը ծնվել է 1969թ. սեպտեմբերի 7-ին:
ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐԽՈՅԱՆ
ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐԽՈՅԱՆ
Գևորգ Բարխոյանը ծնվել է 1967թ. նոյեմբերի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 413
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 413
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 274
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 271
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 274
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 97
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 226
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 7
ԱՎԱԳՅԱՆ ՇԱՀԵՆ ԿԱՌԼԵՆԻ 133
ԲԱՐԽՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԱՐԱՄԻ 134
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.02.2019
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 10-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ին կազմված` Արարատ մարզի Վարդաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Փետրվարի 22-ի «Արարատ մարզի Վարդաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.02.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Փետրվարի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Վարդաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱՐԽՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԱՐԱՄԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ