Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Շիրակ-Հայկավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՍԵՎԱԿ ԱՃԵՄՅԱՆ
ՍԵՎԱԿ ԱՃԵՄՅԱՆ
Սևակ Հայկի Աճեմյանը ծնվել է 1992թ. հոկտեմբերի 3-ին:
ՍՏԵՓԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Ստեփան ժոռայի Թադևոսյանը ծնվել է 1969թ. նոյեմբերի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 970
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 970
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 160
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 160
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 160
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 840
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱՃԵՄՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՀԱՅԿԻ 28
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ԺՈՌԱՅԻ 15
ՄՀԵՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՆԱՍԱՐԻ 9
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՌՈԲԵՐՏԻ 32
ՈՒԳՈՒՄՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՀՐԱՏԻ 27
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԼԵՆԴՐՈՒՇԻ 46
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 30 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Շիրակ մարզի Հայկավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Շիրակ մարզի Հայկավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Հայկավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՃԵՄՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՀԱՅԿԻ
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ԺՈՌԱՅԻ
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՈՒԳՈՒՄՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՀՐԱՏԻ
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԼԵՆԴՐՈՒՇԻ

Թիվ 30 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ