Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Շիրակ-Փանիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՏԻԳՐԱՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Տիգրան Ասլանյանը ծնվել է 1984թ. նոյեմբերի 7-ին:
ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐԵՎԻԿՅԱՆ
ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐԵՎԻԿՅԱՆ
Գուրգեն Արևիկյանը ծնվել է 1979թ. սեպտեմբերի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 261
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 261
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 055
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 055
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 055
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 245
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆԻ 44
ԱՐԵՎԻԿՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԵԴՐԱԿԻ 90
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՀԱԳՆԻ 109
ԲՈՅԱՋՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ԱՇՈՏԻ 78
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ 108
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԺՈՌԱՅԻ 64
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՆԻԿԱԼԱՅԻ 93
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՌՈՒԲԵՆԻ 95
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԱՍՔԱՆԱԶԻ 46
ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԺՈՒԼԲԵՐՏԻ 75
ՍԵԽԼԵՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄԻ 49
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄ ԼԱՎՐԵՆՏԻ 102
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ԻՍՐԱԵԼԻ 90
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 24-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՓԱՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Շիրակ մարզի Փանիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Շիրակ մարզի Փանիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 23-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Փանիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՐԵՎԻԿՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԵԴՐԱԿԻ
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՀԱԳՆԻ
ԲՈՅԱՋՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ԱՇՈՏԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՆԻԿԱԼԱՅԻ
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՌՈՒԲԵՆԻ
ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԺՈՒԼԲԵՐՏԻ
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄ ԼԱՎՐԵՆՏԻ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ԻՍՐԱԵԼԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ