Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Ղուրսալ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԲՐԻԿ ԱԶՐՅԱՆ
ԱԲՐԻԿ ԱԶՐՅԱՆ
Աբրիկ Ազրյանը ծնվել է 1963թ. հունվարի 1-ին:
ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Վերգինե Կարապետյանը ծնվել է 1985թ. փետրվարի 4-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 384
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 384
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 194
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 194
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 194
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 206
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԱԶՐՅԱՆ ԱԲՐԻԿ ԾԱՏՈՒՐԻ 21
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏԻ 12
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՄՀԵՐԻ 114
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ՍԱՅԱՄ ՌՈՒԲԵՆԻ 19
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՌԱԶՄԻԿԻ 26
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 23-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒՐՍԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԶՐՅԱՆ ԱԲՐԻԿ ԾԱՏՈՒՐԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏԻ
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՄՀԵՐԻ
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ՍԱՅԱՄ ՌՈՒԲԵՆԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՌԱԶՄԻԿԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ