Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Խնկոյան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՎԱԳՅԱՆ
Վարդուհի Ավագյանը ծնվել է 1971թ. ապրիլի 25-ին:
ԻԳՆԱՏ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԻԳՆԱՏ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Իգնատ Կարապետյանը ծնվել է 1965թ. մարտի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 234
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 234
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 91
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 91
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 91
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 209
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 22
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՆԱՏ ԶՈՀՐԱԲԻ 22
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇԻՐԱԿ ԱՂԱՍՈՒ 9
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԵՍԻ 2
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ ՎԱՀԵ ԳԱՐԵԳԻՆԻ 22
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՄԻՇԱՅԻ 13
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 26-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Խնկոյան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Խնկոյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Խնկոյան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՆԱՏ ԶՈՀՐԱԲԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇԻՐԱԿ ԱՂԱՍՈՒ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ ՎԱՀԵ ԳԱՐԵԳԻՆԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՄԻՇԱՅԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ