Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արարատ-Դիտակ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ազգանուշ Խաչատրյանը ծնվել է 1955թ. մարտի 19-ին:
ՄԱՐԻԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄԱՐԻԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Մարիամ Հովհաննիսյանը ծնվել է 1989թ. փետրվարի12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 592
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 592
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 112
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 112
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 112
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 488
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԷԴՈՒԱՐԴԻ 10
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՆՎԵԼԻ 18
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՏԱՄՇԵՐԻ 6
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՍՈՒՐԻԿԻ 32
ՆԻԿՈԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԺՈՐԺԻԿԻ 28
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՇՈՏԻԿԻ 16
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 8-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԴԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արարատ մարզի Դիտակ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արարատ մարզի Դիտակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 7-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Դիտակ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՆՎԵԼԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՍՈՒՐԻԿԻ
ՆԻԿՈԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԺՈՐԺԻԿԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՇՈՏԻԿԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ