Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արարատ-Դվին ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐԱՄ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
ԱՐԱՄ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
Արամ Բոյախչյանը ծնվել է 1989թ. հուլիսի 11-ին:
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Խաչատուր Գրիգորյանը ծնվել է 1981թ. նոյեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 417
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 417
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 273
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 272
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 273
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 227
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 13
ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ ԱՐԱՄ ՀՈՎԻԿԻ 56
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ 146
ԴԱՎԹՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԴԱՎԹԻ 111
ԴԵՐՄՈՅԱՆ ՎԻՐԱԲ ՖՐՈՒՆԶԵԻ 85
ԵԴԻԳԱՐՅԱՆ ՍՐԲՈՒՀԻ ԳԱԳԻԿԻ 16
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԳԻԿԻ 57
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԵՆԴՐՈՒՇ ՄՈՒՐԱԴԻ 121
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԳԻԿԻ 119
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱՅԵՆ ԳԱԳԻԿԻ 39
ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԵԴՐԱԿԻ 102
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ՍԱՀԱԿԻ 135
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍԻ 98
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԼԱՎԻԿԻ 43
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՈՍ ՀՈՎԻԿԻ 132
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԴՎԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արարատ մարզի Դվին համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արարատ մարզի Դվին համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Դվին համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ
ԴԱՎԹՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԴԱՎԹԻ
ԴԵՐՄՈՅԱՆ ՎԻՐԱԲ ՖՐՈՒՆԶԵԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԵՆԴՐՈՒՇ ՄՈՒՐԱԴԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԳԻԿԻ
ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԵԴՐԱԿԻ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ՍԱՀԱԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՈՍ ՀՈՎԻԿԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ