Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արարատ-Սիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Սիրանուշ Աղաջանյանը ծնվել է 1964թ.փետրվարի 3-ին:
ԼԵՌՆԻԿ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ
ԼԵՌՆԻԿ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ
Լեռնիկ Թարխանյանը ծնվել է 1985թ.հոկտեմբերի 4-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 149
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 149
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 677
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 676
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 677
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 523
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 20
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՄԱՆՎԵԼԻ 48
ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ ԼԵՌՆԻԿ ՌԱՖԻԳԻ 223
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՆԵՐՍԵՍԻ 386
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արարատ մարզի Սիս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արարատ մարզի Սիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սիս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՆԵՐՍԵՍԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ