Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արմավիր-Նորակերտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱԼԵՐԻ ԴԱԼՕՂԼԱՆՅԱՆ
ՎԱԼԵՐԻ ԴԱԼՕՂԼԱՆՅԱՆ
Վալերի Դալօղլանյանը ծնվել է 1961թ. հուլիսի 13-ին:
ԱՇՈՏ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԴԱՎԹՅԱՆ
Աշոտ Դավթյանը ծնվել է 1974թ. մայիսի 29-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 394
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 394
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 113
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 113
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 113
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 287
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 26
ԴԱԼՕՂԼԱՆՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԲԿԵՆԻ 141
ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 153
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ԳԱԳԻԿԻ 170
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ 623
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 17-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արմավիր մարզի Նորակերտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արմավիր մարզի Նորակերտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 16-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Նորակերտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ