Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Տավուշ-Ազատամուտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Վահագն Ալավերդյանը ծնվել է 1985թ. սեպտեմբերի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 310
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 310
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 172
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 172
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 172
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 228
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 35
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՇԻԿԻ 1 065
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 72
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 37 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Նոյեմբերյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՇԻԿԻ

Թիվ 37 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ