Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Շենավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՆԱՐԵԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՆԱՐԵԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Նարեկ Աբրահամյանը ծնվել է 1992թ. դեկտեմբերի 7-ին:
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ
Անդրանիկ Դունամալյանը ծնվել է 1992թ. հունիսի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 350
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 350
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 216
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 216
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 216
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 184
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԼԵՌՆԻԿԻ 45
ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱՅԿԻ 64
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ՆՈՐԱՅՐԻ 104
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 28-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Շենավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Շենավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 27-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Շենավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ՆՈՐԱՅՐԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ