Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Կոտայք-Աբովյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՀԱԳՆ Գ ԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ Գ ԵՎՈՐԳՅԱՆ
Վահագն Գևորգյանը ծնվել է 1975թ. դեկտեմբերի 8-ին:
ՍԱՍՈՒՆ Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍԱՍՈՒՆ Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ
Սասուն Գրիգորյանը ծնվել է 1969թ. հունիսի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 44 519
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 44 520
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 18 176
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 45 799
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 600
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18 170
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 5
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18 175
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 595
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 27 624
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 360
Գ ԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԺԻՐԱՅՐԻ 8 453
Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ՅՈՒՐԻԿԻ 731
ԳՈՒԼՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԱՐԱՏԻ 8 058
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԼԵՎԻ 139
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ՆՈՐԻԿԻ 435
Անճշտությունների գումարային չափը 4
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

Գ ԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԺԻՐԱՅՐԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ