Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արագածոտն-Նոր Արթիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՅՈՒՐԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՅՈՒՐԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Յուրա Ավետիսյամը ծնվել է 1969 թ. փետրվարի 9-ին:
ԼԱՎՐԵՆՏ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԼԱՎՐԵՆՏ ԴԱՎԹՅԱՆ
Լավրենտ Դավթյանը ծնվել է 1979 թ. հուլիսի 19-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 408
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 408
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 203
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 203
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 203
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 297
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՅՈՒՐԱ ԼԵՆՎԵԼԻ 45
ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԱՎՐԵՆՏ ԼՅՈՎԱՅԻ 44
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ 37
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՎԱՐԴԳԵՍԻ 41
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 4
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ԻՇԽԱՆԻ 29
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Նոր Արթիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արագածոտն մարզի Նոր Արթիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Նոր Արթիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՅՈՒՐԱ ԼԵՆՎԵԼԻ
ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԱՎՐԵՆՏ ԼՅՈՎԱՅԻ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՎԱՐԴԳԵՍԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ԻՇԽԱՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ