Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արագածոտն-Սորիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՋԵՄԱԼ ԱԻԴԱՐՅԱՆ
ՋԵՄԱԼ ԱԻԴԱՐՅԱՆ
Ջեմալ Աիդարյանը ծնվել է 1991 թ. օգոստոսի 9-ին:
ՎԱԼԻԿՈ ԱԼՈՅԱՆ
ՎԱԼԻԿՈ ԱԼՈՅԱՆ
Վալիկո Ալոյանը ծնվել է 1962 թ. հունվարի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 91
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 91
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 18
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 82
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱԻԴԱՐՅԱՆ ՋԵՄԱԼ ԱԹՄԱՆԻ 6
ԱԼՈՅԱՆ ՎԱԼԻԿՈ ՇԱՄԻԼԻ 2
ԲԱՔՈՅԱՆ ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԴԱՅԻ 4
ԹԱՄՈՅԱՆ ԳՅՈՒԼԻԶԱՐ ՄԱՋԻԹԻ 3
ՍՄՈՅԱՆ ԳՅՈՒԼԻԶԱՐ ՄՈՍԿՈՎԻ 3
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 16-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՍՈՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Սորիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արագածոտն մարզի Սորիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 15-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Սորիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԻԴԱՐՅԱՆ ՋԵՄԱԼ ԱԹՄԱՆԻ
ԱԼՈՅԱՆ ՎԱԼԻԿՈ ՇԱՄԻԼԻ
ԲԱՔՈՅԱՆ ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԴԱՅԻ
ԹԱՄՈՅԱՆ ԳՅՈՒԼԻԶԱՐ ՄԱՋԻԹԻ
ՍՄՈՅԱՆ ԳՅՈՒԼԻԶԱՐ ՄՈՍԿՈՎԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ