Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Գեղարքունիք-Գեղհովիտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԱԿԻՉ ԻՍՊԻՐՅԱՆ
ՄԱԿԻՉ ԻՍՊԻՐՅԱՆ
Մակիչ Իսպիրյանը ծնվել է 1987թ.սեպտեմբերի 19-ին:
ՆԱՂԱՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՆԱՂԱՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Նաղաշ Հակոբյանը ծնվել է 1984թ.հոկտեմբերի 24-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 585
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 585
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 361
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 353
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 8
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 361
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 392
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 439
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 40
ԻՍՊԻՐՅԱՆ ՄԱԿԻՉ ՄԱՅԻՍԻ 389
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆԱՂԱՇ ՄԽԻԹԱՐԻ 678
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՎԱԼՈԴԻ 789
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԵՐՈԲ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 111
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՈՒՐԱՐՏՈՒ ՍԱՐԻԲԵԿԻ 198
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՀԱԳԻ 156
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Գեղհովիտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Գեղարքունիք մարզի Գեղհովիտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Գեղհովիտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՎԱԼՈԴԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ