Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Գեղարքունիք-Ծովասար համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԲԱԲԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԲԱԲԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Բաբիկ Հակոբյանը ծնվել է 1962թ.մայիսի 18-ին:
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Արտաշես Մխիթարյանը ծնվել է 1982թ. մարտի 19-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 039
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 039
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 797
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 796
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 796
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 303
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 19
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԲԱԲԻԿ ՍԱՇԱՅԻ 255
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՌԱԶՄԻԿԻ 523
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Ծովասար համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Գեղարքունիք մարզի Ծովասար համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 37-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Ծովասար համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՌԱԶՄԻԿԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ