Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Ղուրսալ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՏՅՈՄ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՏՅՈՄ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Արտյոմ Մարտիրոսյանը ծնվել է 1986թ. դեկտեմբերի 23-ին:
ՄՀԵՐ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՄՀԵՐ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Մհեր Մինասյանը ծնվել է 1969թ. փետրվարի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 384
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 384
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 194
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 194
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 194
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 206
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ՍԻՄՈՆԻ 8
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀՐԱՉԻ 183
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 24-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒՐՍԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ղուրսալ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀՐԱՉԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ