Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Կոտայք-Գետարգել համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՏԻԳՐԱՆ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
Տիգրան Արշակյանը ծնվել է 1983թ. օգոստոսի 9-ին:
ԱՐՍԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Արսեն Կարապետյանը ծնվել է 1968թ. դեկտեմբերի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 658
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 658
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 394
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 394
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 394
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 306
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 7
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 186
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԶԳԵՆԻ 201
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 17-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Կոտայք մարզի Գետարգել համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Կոտայք մարզի Գետարգել համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 16-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Գետարգել համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԶԳԵՆԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ