Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Շիրակ-Անուշավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Համբարձում Ալեքսանյանը ծնվել է 1989թ. հոկտեմբերի 4-ին:
ԵՐՎԱՆԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՐՎԱՆԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Երվանդ Հակոբյանը ծնվել է 1959թ. հունվարի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 550
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 550
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 911
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 911
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 911
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 689
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 18
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱԼԵՔՍԱՆԻ 374
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ ԳԵՂԱՄԻ 519
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ ԳԵՂԱՄԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ