Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Շիրակ-Սպանդարյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԱՅԱԴ ԱԼՄԱՍՏՅԱՆ
ՍԱՅԱԴ ԱԼՄԱՍՏՅԱՆ
Սայադ Ալմաստյանը ծնվել է 1983թ. սեպտեմբերի 26-ին:
ԱՎԵՏԻՔ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ԱՎԵՏԻՔ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Ավետիք Մխիթարյանը ծնվել է 1962թ. ապրիլի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 159
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 159
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 628
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 628
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 628
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 572
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 10
ԱԼՄԱՍՏՅԱՆ ՍԱՅԱԴ ՋՈՆԻԿԻ 234
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ԳԱՐՈՒՇԻ 384
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 22-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Շիրակ մարզի Սպանդարյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Շիրակ մարզի Սպանդարյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 21-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Սպանդարյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ԳԱՐՈՒՇԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ