Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Լեռնավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ԼԵՎՈՆ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
Լևոն Բեգլարյանը ծնվել է 1990թ. մարտի 13-ին:
ԷԴՄՈՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԷԴՄՈՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Էդմոն Գասպարյանը ծնվել է 1995թ. սեպտեմբերի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 199
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 199
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 275
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 275
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 275
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 925
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹԻԿԻ 14
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԷԴՄՈՆ ՍԱՐԳՍԻ 51
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԵՂԻՇԵ ՌՈԲԵՐՏԻ 31
ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 61
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 47
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԱԴԱՄԻ 40
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԼՅՈՎԱՅԻ 17
ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՀԱԳՆԻ 9
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 33-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 32-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹԻԿԻ
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԷԴՄՈՆ ՍԱՐԳՍԻ
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԵՂԻՇԵ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՀՐԱՉՅԱՅԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԱԴԱՄԻ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԼՅՈՎԱՅԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ