Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Լոռի-Քարաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Խաչատուր Հովակիմյանը ծնվել է 1983թ. հունվարի 21-ին:
ՀՐԱՆՈՒՇ ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ
ՀՐԱՆՈՒՇ ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ
Հրանուշ Ռոստոմյանը ծնվել է 1951թ. ապրիլի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 322
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 322
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 176
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 176
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 176
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 224
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄՀԵՐԻ 65
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ ԵՂԻՇԻ 75
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱԼԵՆՏԻՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 34
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 30-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Լոռի մարզի Քարաձոր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Լոռի մարզի Քարաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 29-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Քարաձոր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ ԵՂԻՇԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ