Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արմավիր-Վարդանաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԻՀՐԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Միհրան Հովհաննիսյանը ծնվել է 1989թ. մայիսի 7-ին:
ԱԼԵՔՍԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
Ալեքսան Սարիբեկյանը ծնվել է 1974թ. հոկտեմբերի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 817
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 817
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 531
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 531
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 531
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 369
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ՀԱԿՈԲԻ 331
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 195
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 34-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 33-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Վարդանաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ՀԱԿՈԲԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ