Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հունիս, 2019 Արմավիր-Ապագա համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՊԵՏՐՈՍ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ ԱՎԱԳՅԱՆ
Պետրոս Ավագյանը ծնվել է 1986թ. հունվարի 27-ին:
ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Գրիգոր Մանուկյանը ծնվել է 1966թ. մարտի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 495
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 495
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 921
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 921
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 921
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 579
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 15
ԱՎԱԳՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 612
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՌԱԶՄԻԿԻ 164
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԹԱԹՈՒԼԻ 130
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
14.06.2019
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱԳԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ապագա համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հունիսի 14-ի «Արմավիր մարզի Ապագա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 09.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 09-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ապագա համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ