Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Արարատ-Արեվաբույր ավագանու անդամի ընտրություններ

ՅՈՒՐԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՅՈՒՐԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Յուրիկ Ավետիսյանը ծնվել է 1987թ. սեպտեմբերի 14-ին:
ՀԱՅԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1989թ.փետրվարի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 952
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 952
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 647
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 647
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 647
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 353
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ԳԵՂԱՄԻ 92
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍԵՅՐԱՆԻ 104
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐ ՎԱՆՅԱՅԻ 118
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱՐՍԵՎԱՆ ԽԱՉԻԿԻ 108
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 118
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ԿԱՐԱՊԵՏԻ 99
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 23-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Արեվաբույր համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍԵՅՐԱՆԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐ ՎԱՆՅԱՅԻ
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱՐՍԵՎԱՆ ԽԱՉԻԿԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ԿԱՐԱՊԵՏԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ